Cynyddu Refeniw gydag Uwchwerthu

Gwnewch y mwyaf o'ch cyfleoedd gwerthu a gwella boddhad cwsmeriaid gyda thechnegau uwchwerthu.

Archwiliwch ein nodweddion uwchwerthu a thipio i fynd â'ch busnes i'r lefel nesaf. Cynyddwch eich refeniw a darparu gwasanaeth eithriadol.


Dim ond munud mae'n ei gymryd i ddechrau

Cofrestrwch am ddim nawr
Nid oes angen cerdyn credyd na thaliad

Argymhellion Smart

Mae ein system yn dadansoddi dewisiadau cwsmeriaid ac yn awgrymu uwchwerthu eitemau, gan gynyddu gwerth archeb.

Opsiynau Tipio

Caniatáu i gwsmeriaid ychwanegu awgrymiadau yn hawdd yn ystod y broses ddesg dalu, gan roi hwb i enillion eich staff.

Cynigion Personol

Creu cynigion a hyrwyddiadau personol i annog pryniannau ychwanegol.

Dadansoddeg Perfformiad

Traciwch effeithiolrwydd eich strategaethau uwchwerthu a gwneud y gorau o ganlyniadau gwell.

Ymgysylltu â Chwsmeriaid

Ymgysylltu â chwsmeriaid trwy negeseuon wedi'u targedu a chymhellion i ysgogi cyfleoedd uwch-werthu.

Casgliad Adborth

Casglwch adborth gwerthfawr gan gwsmeriaid i wella'ch technegau uwchwerthu yn barhaus.


Rhowch hwb i'ch refeniw a gwella gwasanaeth cwsmeriaid gyda'n nodweddion uwchwerthu a thipio.


Dim ond munud mae'n ei gymryd i ddechrau

Cofrestrwch am ddim nawr
Nid oes angen cerdyn credyd na thaliad

Cwestiynau cyffredin

Cwestiwn: Sut mae argymhellion craff yn gweithio?
Mae ein system yn dadansoddi dewisiadau cwsmeriaid a hanes archebu i awgrymu eitemau uwch-werthu perthnasol, gan gynyddu'r siawns o werthiannau ychwanegol.
Cwestiwn: Beth yw manteision cynnig opsiynau tipio?
Mae caniatáu i gwsmeriaid ychwanegu awgrymiadau yn ystod y broses ddesg dalu nid yn unig yn rhoi hwb i enillion eich staff ond hefyd yn gwella boddhad cwsmeriaid.
Cwestiwn: A allaf greu cynigion personol ar gyfer fy nghwsmeriaid?
Gallwch, gallwch greu cynigion personol a hyrwyddiadau wedi'u teilwra i ddewisiadau cwsmeriaid unigol, gan ysgogi mwy o werthiannau.
Cwestiwn: Sut gallaf olrhain effeithiolrwydd fy strategaethau uwchwerthu?
Mae ein hoffer dadansoddi perfformiad yn rhoi mewnwelediad i lwyddiant eich ymdrechion uwchwerthu, gan ganiatáu i chi wneud gwelliannau sy'n seiliedig ar ddata.
Cwestiwn: Beth yw rôl ymgysylltu â chwsmeriaid mewn uwchwerthu?
Gall ymgysylltu â chwsmeriaid trwy negeseuon a chymhellion wedi'u targedu gynyddu'n sylweddol y cyfleoedd i gynyddu gwerthiant a theyrngarwch cwsmeriaid.
Cwestiwn: Sut ydw i'n casglu adborth gan gwsmeriaid ynglŷn ag uwchwerthu?
Mae ein nodwedd casglu adborth yn caniatáu ichi gasglu mewnwelediadau gwerthfawr gan gwsmeriaid i fireinio'ch technegau uwchwerthu yn barhaus.

Dim ond munud mae'n ei gymryd i ddechrau

Cofrestrwch am ddim nawr
Nid oes angen cerdyn credyd na thaliad