Facilmente pagasqa kay

Askha qullqi quy ñankuna, kamachiykunawan mayqinkunatachus churanki mikhuypaq, hurquypaq utaq apachiypaq.

Yanapayku achka qullqi quy ñankunata, qullqi, tarjeta crediticia chaymanta Google/Apple Pay kaqwan. Sapa qullqi quypaq kamachiykunata churayta atikunki, mayqin qullqi quy ñankuna kanku mikhuypaq, apaypaq utaq apachiypaq.


Huk minutollapim qallarinapaqqa

Kunanpacha mana qullqillapaq qillqakuy
Mana tarjeta de crédito nitaq paganachu

Qolqewan pagaspa

Kunan qullqi quy auditado chaymanta qatipasqa, qhawayta atikunki hayk'a qullqita mikhuy wasiykipi mayk'aqllapas, qhaway mayqin llamk'aq huk qullqita huñusqa chaymanta mayk'aq.

Saqiy hukniray qullqi quy ñankuna hukniray kamachiy layakunapaq

Mayqin qullqi quy ñankunachus kanku mikhuypaq, apaypaq utaq apachiypaq kaqta churayta atikunki. Ejemplopaq, permitiwaqmi qolqewan pagayta chaypi mikhunaykipaq, ichaqa tarjeta de crédito nisqallata pagayta apachinaykipaq.

Mana ima equipokunatapas necesitakunchu

Tarjetamanta chaymanta google/apple qullqi quykunata chaylla huñuyta qallariy, mana ima qullqipaq POS dispositivokunayuq, contratokuna utaq killa qullqikunayuq.

Rayawan kuskachakuy

Stripe kaqwan hukllanakusqayku aswan allin qullqi quy ruway experienciata qunaykupaq. Chaylla qullqi quykunata chaskiyta qallariyta atikunki, kikiyki yupayniykipi maypi mayk'aq qam kikiyki qullqi qusqaykita jap'inaykipaq kamachiyta atikunki.

Escanear paganapaq

Clientekuna pagayta atinku utaq rakisqa pagayta atinku mesa facturankuta escaneaspalla paypa qr códigonta, qullqita, tarjeta de crédito utaq google/apple pagayta llamk'achispa. Kikiyki transacción qullqita chaymanta pacha rakiy facturakunata waqaychay.


Chaskiy qullqi quykunata rantiqniykimanta aswan facil ñawpaqmanta, qullqiwan, tarjeta credito kaqwan utaq google/apple pagayta llamk'achispa


Huk minutollapim qallarinapaqqa

Kunanpacha mana qullqillapaq qillqakuy
Mana tarjeta de crédito nitaq paganachu

Sapa kuti tapusqa tapukuykuna

Tapukuy: ¿Ima qullqi quy ñankunataq yanapakun?
Yanapayku imaymana qullqi quy ñankunata, qullqi, tarjeta credito kaqmanta chaymanta Google/Apple Pay kaqmanta. Clienteykikunaman huk lliw akllanakunata quyta atikunki paykunap allinninpaq.
Tapukuy: ¿Restauranteypi qolqewan pagasqankuta qatipaymanchu?
Arí, atiwaqmi. Qullqi quy auditado chaymanta qatipasqa sistemaykuwan. Mana sasachakuspalla qhawayta atikunki hayk'a qullqi makipi kaqta, mayqin llamk'aq huk qullqita huñusqanmanta qhawayta atikunki chaymanta qullqi quy pachakunata qatiy.
Tapukuy: ¿Hukhina qullqi quy ñankunata churayta atiymanchu hukniray kamachiy layakunapaq?
Aswan llapan! Flexibilidadniyuq kanki hukniray qullqi quy ñankuna churanapaq kamachiy layakunamanhina. Ejemplopaq, permitiwaqmi qolqewan pagayta mikhuy wasipi, tarjeta de crédito nisqawan pagayta apachinaykipaq, chhaynapin allinta controlawaq imayna pagasqankuta.
Tapukuy: ¿Tarjetawan paganapaqchu ancha chaninniyuq POS equipokuna necesitakun?
Manan, mana ancha chaninniyuq POS dispositivokuna, contratokuna utaq sapa killa qullqikuna mañasqachu. Tarjeta chaymanta Google/Apple qullqi quykunata chaylla huñuyta qallariy atikunki mana qullqipaq equipokuna necesitaspa. Chayqa mana sasachakuyniyuq solucionmi negocioykipaq.
Tapukuy: Astawan willaway Stripe yanapanakuymanta.
Orgullosos kayku Stripe kaqwan kuskachasqaykumanta aswan allin qullqi quy ruway experienciata qunaykupaq. Chaylla qullqi quykunata chaskiyta qallariyta atikunki chaymanta tukuy kamachiyniyuq kayta atikunki mayk'aq qullqi qusqaykita kikin yupayniykipi chaskinki.
Tapukuy: ¿Atinkumanchu rantiqkuna QR código escaneo nisqawan qullqita qunankupaq?
Arí, rantiqkunam mesankupi qullqita pagayta utaq rakiyta atinku QR código nisqallata escaneaspa. Paykunaqa qullqiwan, tarjeta de crédito nisqawan utaq Google/Apple Pay nisqawanpas qullqita quyta akllankuman. Kay ruwana ruway qullqita waqaychan chaymanta qullqi quy ruwayta allinchan.
Tapukuy: ¿Clienteykunapa qullqi quy willakuyninku waqaychasqachu kachkan?
Absolutamente, ñawpaqman churayku seguridadta rantiqniykikunap qullqi quy willayninmanta. Ñawpaq chifrasqa chaymanta waqaychasqa ruwanakuna llamk'achiyku sensibles willayta waqaychaypaq, huk waqaychasqa chaymanta mana llakikuyniyuq qullqi quy experienciata qhawaspa.
Tapukuy: ¿Ima qullqi akllanakuna kan qullqi quypaq?
Askha qullqi akllanakunamanta akllayta atikunki hawa llaqtakunamanta rantiqkuna chaskinapaq. Ruwanapaq munasqayki qullqita churay, chaymanta sistemayku tikraykunata necesitasqanmanhina ruwanqa.
Tapukuy: ¿Atiymanchu descuentos otaq promociones nisqakunata wakin paganapaq ruwaykunawan?
Arí, flexibilidadniyuq kanki descuentos utaq promociones quypaq chaymanta chay método de pago akllasqaykimanhina. Huk sumaq ñanmi sapanchasqa qullqi quy akllanakuna kallpachaypaq chaymanta rantiyta kallpachaypaq.
Tapukuy: ¿Kanchu ima transacción qullqipas específicos métodos de pago llamk'achinapaq?
Transacción nisqamanta qullqikunaqa hukniraymi kanman imayna pagasqankuman hina. Negocioykipaq aswan chaninniyuq akllanakunata qhawayta chaymanta akllayta atikunki. Sistemaykuqa sut'i kayta qun ima qullqikuna tinkisqa kaqmanta.
Tapukuy: ¿Hayka utqayllataq internetpi qullqi quymanta qullqiman yaykuyman?
Pagay ruwaq masiykuwan, qullqikunaman utqaylla yaykuyta atikunki. Pagay pachakuna hukniray kanman, ichaqa controlniyuq kanki mayk'aq chaymanta hayk'a kutita qullqi qusqaykita chaskinki.

Huk minutollapim qallarinapaqqa

Kunanpacha mana qullqillapaq qillqakuy
Mana tarjeta de crédito nitaq paganachu