Hwɛ Wo Menu no so Ntɛm ara

Bere ankasa mu menu updates ne customization maa ɛyɛɛ mmerɛw.

Yɛn menu management nhyehyɛe no ma wo tumi sɛ wobɛyɛ nsakrae ntɛm ara wɔ wo menu mu, de nneɛma foforo aka ho, na woayɛ afɔrebɔ ahorow ma ɛne w’atɔfo pɛ. Ka krataa so nnuan a ne bere atwam no ho asɛmpa!


Egye simma biako pɛ na woafi ase

Kyerɛw wo din kwa mprempren
Ɛho nhia sɛ wotua credit card anaa sikatua

Bere Ankasa mu Nsɛm a Wɔayɛ no Foforo

Yɛ wo menu nneɛma, ne bo, ne nkyerɛkyerɛmu ahorow no foforo bere ankasa mu fi baabiara, na hwɛ hu sɛ w’atɔfo benya nneɛma a wɔde ma a aba foforo bere nyinaa.

Nneɛma a wɔyɛ no sɛnea wɔpɛ

Fa mfonini, nkyerɛkyerɛmu, bo, nneɛma a ɛfa ho, upsells, set ahwehwɛde options, nsɛm a wɔakyerɛw ne pii ka ho! Sesa wo menu no ma ɛne w’atɔfo ani gye ho ne w’adwuma mu ntease hyia. Ɛnyɛ den sɛ wode nneɛma ne akuw bɛka ho, asiesie, anaa ayi afi hɔ na ama wo menu no ayɛ foforo na ayɛ nea ɛtwetwe adwene.

Mmoa a Ɛwɔ mmeae pii

Hwɛ menu ahorow so ma mmeae pii a ɛnyɛ den. Ma nneɛma nkɔ so pɛpɛɛpɛ wɔ w’adidibea ahorow nyinaa mu anaasɛ gyina nea mpɔtam hɔfo pɛ so sesa nneɛma a wɔde ma no.

Nsɛm a ɛfa allergen ho

Fa nsɛm a ɛho hia a ɛfa allergen ho ma wɔ menu biara ho, boa adetɔfo ma wɔpaw nneɛma a ɛfata na wodi aduan ho ahiade ahorow ho dwuma.

Menu Nhwehwɛmu

Nya nhumu wɔ nea adetɔfo pɛ ho denam menu nhwehwɛmu so. Hu nnuan a agye din na ma wo menu no nyɛ papa na ama woanya mfaso kɛse.

Kasa Ahorow Ahorow Mmoa

Du atiefo a wɔdɔɔso a woboa kasa ahorow pii. Ɛnyɛ den sɛ wobɛkyerɛ wo menu nneɛma ne nkyerɛkyerɛmu ase na ama woadi adetɔfo akuw ahorow ho dwuma.

Fa anohyeto ahorow di dwuma

Fa nea wopɛ ma nea ɛwɔ wo dining in menu, take away anaa delivery.

Nkɔanim a wɔde ma

Ma w’atɔn nkɔ anim na fa ɔsatu ahorow a wɔde hyɛ nkurɔfo nkuran ma adetɔfo nya wɔn ho. Ɛnyɛ den sɛ wobɛbɔ na woadi nneɛma a wɔatew so, nneɛma titiriw a wɔde ma, ne nneɛma a wɔde hyɛ nkurɔfo nkuran wɔ bere bi mu ho dwuma na ama kar aba w’adidibea hɔ.


Fa yɛn menu nhyehyɛe a ɛyɛ mmerɛw sɛ wode bedi dwuma no yɛ menu ahorow no foforo a wommɔ mmɔden biara, fa nneɛma foforo ka ho, na fa yɛn menu nhyehyɛe a ɛyɛ mmerɛw sɛ wode bedi dwuma no sesa afɔrebɔ ahorow no wɔ bere ankasa mu.


Egye simma biako pɛ na woafi ase

Kyerɛw wo din kwa mprempren
Ɛho nhia sɛ wotua credit card anaa sikatua

Nsɛm a wɔtaa bisa

Asɛmmisa: Mpɛn ahe na metumi ayɛ me menu no foforo?
Wubetumi ayɛ wo menu no foforo mpɛn dodow biara a ɛho hia. Yɛn nhyehyɛe no ma kwan ma wɔyɛ nsakrae wɔ menu mu bere ankasa mu, enti wubetumi ama w’ayɛyɛde ahorow no ayɛ foforo na ayɛ nea ɛyɛ foforo.
Asɛmmisa: So metumi ayɛ me menu no sɛnea ɛfata ma mmeae ahorow?
Yiw, wubetumi ayɛ menu ahorow no sɛnea wopɛ ma mmeae pii. Fa w’ayɛyɛde ahorow no gyina nea mpɔtam hɔfo pɛ so yɛ nsakrae anaasɛ kɔ so yɛ nea ɛkɔ so pɛpɛɛpɛ wɔ w’adidibea ahorow nyinaa mu.
Asɛmmisa: So wɔde allergen ho nsɛm ma wɔ menu nneɛma ho?
Pɛpɛɛpɛ! Yɛde allergen ho nsɛm ma wɔ menu biara ho, na yɛhwɛ hu sɛ w’atɔfo a wɔwɔ aduan ho ahiade no betumi apaw nea ɛfata.
Asɛmmisa: Ɔkwan bɛn so na menu analytics betumi aboa m’adwuma?
Menu nhwehwɛmu betumi aboa wo ma woahu nnuan a agye din, ate nea adetɔfo pɛ ase, na woayɛ wo menu no yiye na ama woanya mfaso pa. Ɛyɛ adwinnade a ɛsom bo ma adidibea wuranom.
Asɛmmisa: So anohyeto bi wɔ menu nneɛma dodow a metumi de aka ho no ho?
Mpɛn pii no, anohyeto biara nni menu nneɛma dodow a wubetumi de aka ho no ho. Wubetumi atrɛw wo menu mu sɛnea wopɛ de adi nneɛma ahorow a wopɛ ne nea wopɛ ho dwuma.
Asɛmmisa: So wode ntetee ma wɔ sɛnea wɔde menu management system no bedi dwuma ho?
Yiw, yɛde ntetee ne mmoa ma de boa wo ma wunya yɛn menu nhyehyɛe nhyehyɛe no so mfaso kɛse. Yɛn kuw no bɛboa wo ma woasua nhama no.
Asɛmmisa: Ɔkwan bɛn so na mede mfonini ahorow bɛka me menu nneɛma ho?
Mfonini ahorow a wode bɛka wo menu nneɛma ho no nyɛ den. Kɔ menu ade a ɛwɔ system no mu no so kɛkɛ, na wubetumi de mfonini ahorow akɔ so na ama w’ayɛyɛde ahorow no ayɛ fɛ.
Asɛmmisa: So mobile app bi wɔ hɔ a mede hwɛ me menu so bere a merekɔ?
No app required, login kɛkɛ na wo admin area ne wo account na wobɛtumi ahwɛ wo menu so afiri baabiara.

Egye simma biako pɛ na woafi ase

Kyerɛw wo din kwa mprempren
Ɛho nhia sɛ wotua credit card anaa sikatua