Table QR Code Scanning a Wɔde Di Dwuma

Order, hwɛ menu na tua fi wo pon so

Qr code soronko bi wɔ pon biara so a ɛma adetɔfo tumi scan no na wɔhwɛ menus, yɛ orders, bisa service anaasɛ mpo tua anaasɛ wɔkyekyɛ mu tua wɔn ka, a wɔnsɛe bere ntwɛn waiter.


Egye simma biako pɛ na woafi ase

Kyerɛw wo din kwa mprempren
Ɛho nhia sɛ wotua credit card anaa sikatua

Scan na woahu menu no

Adetɔfo betumi ahwehwɛ QR code ahorow a ɛwɔ pon so de ahwɛ menu ahorow. Siesie adwumayɛfo bere ne sika mfi menu ahorow a wotintim mu.

Scan na woayɛ order

Ɛnyɛ mmerɛw da sɛ wobɛhyehyɛ ntɛm ara afi qr koodu no mu, nhyehyɛe no hwɛ yiye sɛ wobehu pon a wɔwɔ so.

Scan na woatua

Adetɔfoɔ betumi atua anaasɛ wɔakyekyɛ mu atua wɔn pon so ka denam ne qr code a wɔbɛhwehwɛ kɛkɛ so, de sika, credit card anaa mpo google/apple pay adi dwuma. W’ankasa sie sika a wotua wɔ aguadi ho ne bere a wɔkyekyɛ mu ho ka ho.

Ɛnyɛ den sɛ wobɛhyehyɛ

Wubetumi ayɛ tables qr codes no afi wo admin area no mu mmerɛw na woatintim no.


Ma adetɔfo kwan ma wɔnhwehwɛ QR code ahorow a ɛwɔ pon so no nhwɛ menu ahorow, nkra nneɛma, bisa ɔsom adwuma anaasɛ mpo ntua anaasɛ wɔkyekyɛ mu tua wɔn ka.


Egye simma biako pɛ na woafi ase

Kyerɛw wo din kwa mprempren
Ɛho nhia sɛ wotua credit card anaa sikatua

Nsɛm a wɔtaa bisa

Asɛmmisa: Ɔkwan bɛn so na mɛyɛ table qr code?
Table QR code a wobɛbɔ no yɛ mmerɛw. Fi wo admin area no, kɔ tables section no so. Klik QR code ahyɛnsode a ɛwɔ pon a wopɛ sɛ woyɛ QR code ma no nkyɛn no so. Sɛ wɔyɛ no wie a, wubetumi atintim na wode ato pon no so.
Asɛmmisa: Dɛn na adetɔfo betumi de pon so QR code no ayɛ?
Adetɔfo betumi ayɛ nnwuma ahorow denam scan a wɔbɛhwehwɛ pon no so QR code no so. Wobetumi ahwɛ aduan a wɔde ma, akra nneɛma, abisa ɔsom adwuma, na mpo wɔatua wɔn ka anaasɛ wɔakyekyɛ mu, ne nyinaa fi sɛnea ɛyɛ mmerɛw wɔ wɔn pon so.
Asɛmmisa: So ɛyɛ ahobammɔ sɛ wobɛfa pon so QR code no so atua?
Yiw, ɛyɛ nea ahobammɔ wom. Yɛde w’atɔfo ahobammɔ di kan. Sɛ wɔfa QR code no so tua a, wobetumi de akwan horow a wɔfa so tua ka, a sika, credit card, anaa Google/Apple Pay ka ho adi dwuma. Nkitahodi nyinaa yɛ encrypted na ahobammɔ wom.
Asɛmmisa: Ɔkwan bɛn so na nhyehyɛe no hu pon no?
Wɔayɛ nhyehyɛe no sɛnea ɛbɛyɛ a ebehu pon no ankasa bere a adetɔfo scan QR code no. Ɛnim pon bɛn so na QR code no yɛ, na ɛhwɛ hu sɛ wɔbɛyɛ nneɛma a wɔkra no ho adwuma pɛpɛɛpɛ na wɔatua sika a wɔbɔ.
Asɛmmisa: So metumi asakra sɛnea QR code ahorow no te?
Yiw, wubetumi ayɛ sɛnea QR code ahorow no te ma ɛne w’adidibea no ahyɛnsode ahyia. Efi wo admin area no, wowɔ option sɛ wobɛbɔ na woayɛ QR codes a wode wo style a wopɛ.
Asɛmmisa: So eyi bɛma wɔakora menu tintim ho ka so?
Pɛpɛɛpɛ! Ɛdenam table QR code ahorow a wode bedi dwuma so no, wufi hia a ehia sɛ wode menu ahorow a wɔatintim no fi hɔ, na ɛbɛma woakora sika so wɔ tintim ho na ɛtew krataa a wɔsɛe no so. Ɛyɛ ano aduru a ɛtra hɔ daa na ɛho ka sua.
Asɛmmisa: Na sɛ adetɔfo bi hia mmoa anaasɛ ɔwɔ adesrɛ titiriw bi nso ɛ?
Adetɔfo betumi de QR code no adi dwuma de abisa ɔsom anaa mmoa. Wɔbɛbɔ yɛn adwumayɛfo kɔkɔ wɔ wɔn ahiade ho, na wɔahwɛ ahu sɛ wobenya adidi mu osuahu a ɛnyɛ den.
Asɛmmisa: So metumi afa nhyehyɛe no so adi nneɛma a wɔkra ne nea adetɔfo pɛ akyi?
Yiw, yɛn nhyehyɛe no ma bere ankasa mu nneɛma a wɔkra no akyi di na ɛboaboa nsɛm a ɛsom bo ano wɔ nea adetɔfo pɛ ho. Saa nsɛm yi betumi aboa wo ma woasisi gyinae a ɛfata na ama adetɔfo osuahu atu mpɔn.
Asɛmmisa: So metumi ahyɛ tables a wɔahyɛ no den ama reservations?
Yiw, wowɔ pon ahorow a wɔama ayɛ adwuma ama baabi a wɔbɛkora so no so tumi koraa. Efi wo admin area no, ɛnyɛ den sɛ wobɛhwɛ table nhyehyɛe so, a reservation preferences ka ho. Paw apon a ɛwɔ hɔ a wubetumi akyerɛw na hyehyɛ mmara a ɛfa baabi a wobɛhyehyɛ ho no ma ɛne w’adidibea no ahiade ahyia.
Asɛmmisa: So metumi ahyɛ nnipa dodow a pon no tumi ma wɔn?
Pɛpɛɛpɛ! Wubetumi agyina w’adidibea no ahiade so ayɛ sɛnea pon biara tumi te. Efi wo admin beae no, ɛnyɛ den sɛ wobɛhyehyɛ nkongua a ɛwɔ pon biara so, na hwɛ hu sɛ wubetumi agye ahɔho dodow a ɛfata ama adidi mu osuahu kɛse.
Asɛmmisa: So metumi asesa pon bi din?
Yiw, wowɔ hokwan sɛ wobɛsesa pon bi din sɛnea ɛho hia na ama woada nsakrae a aba wɔ w’adidibea nhyehyɛe anaa w’ahyehyɛde mu adi. Nanso, yɛsrɛ sɛ ma ɛntra w’adwenem sɛ sɛ wosesa pon bi din a, ɛho behia sɛ wosan tintim QR code a ɛbata saa pon no ho no na ama woahwɛ ahu sɛ ɛne din foforo no hyia. Yɛn nhyehyɛe no ma ɛyɛ mmerɛw sɛ yɛbɛyɛ QR code ahorow a wɔayɛ no foforo.
Asɛmmisa: So metumi de me logo ahyɛ QR code no mu?
Yiw, wubetumi de w’adwuma agyiraehyɛde ayɛ QR code ahorow no sɛnea wopɛ. Yɛn nhyehyɛe no de ahyɛnsode a wode asi hɔ ama w’adwuma no di dwuma, na ɛhwɛ hu sɛ QR code ahorow no da wo brand identity adi. Ɛyɛ ɔkwan pa a wobɛfa so ama QR code ahorow no ayɛ soronko na w’atɔfo ahu ntɛm ara.

Egye simma biako pɛ na woafi ase

Kyerɛw wo din kwa mprempren
Ɛho nhia sɛ wotua credit card anaa sikatua