Nya wɛbsaet a wontua hwee daa.

Ɛka biara nni hɔ, hosting fees biara nni hɔ, developers biara nhia. Kyerɛw wo din kɛkɛ na woasiesie wo ho sɛ wobɛkɔ.

Wo werɛ mfi sɛ wubetua hosting, domain din, anaa developers ho ka. Yɛyɛ wɛbsaet fɛfɛ bi ma w’adidibea, cafe, anaa bar no ara kwa, na wubetumi ayɛ no sɛnea wopɛ.


Egye simma biako pɛ na woafi ase

Kyerɛw wo din kwa mprempren
Ɛho nhia sɛ wotua credit card anaa sikatua

Wo menu nyinaa wɔ intanɛt so

Wo menu no yɛ automatically created fi wo nneɛma, categories, promotions, blogs ne nea ɛkeka ho.

Ɔkɛseɛ ma SEO

Ɛho nhia sɛ wohaw wo ho wɔ SEO ho, yɛakata wo so. Wo wɛbsaet no yɛ nea wɔayɛ no yiye ama search engine ahorow no ara kwa. Fi ase nya dibea a ɛkorɔn wɔ nea wɔhwehwɛ mu, a wuntua dawurubɔ ho ka. Rank ma wo brand ne wo menu nneɛma wɔ search engines so.

Nhwehwɛmu a tumi wom kɛse

W’atɔfo betumi ahwehwɛ wo menu no mu denam din, ɔfã, nneɛma a wode bɛyɛ, ne nea ɛkeka ho, ntɛm ara, ne kasa ahorow pii mu. Wobetumi mpo ahwehwɛ nneɛma a enni wo menu no mu, na yɛbɛhyɛ nyansa sɛ wɔmfa nneɛma a ɛte saa ara nkɔ wo menu no mu.

Sɛnea wotumi sesa no sɛnea wopɛ

Na ɛho nhia sɛ obi nya adwini ho nimdeɛ biara. Kɛkɛ set wo brand kɔla, logos, banners.

Ɛka biara nni hɔ, Nkyeremu biara nni hɔ

Nya mfaso a ɛwɔ wɛbsaet a ɛyɛ adwuma koraa so a wontua hwee koraa. Wɔntua sika biara a wɔde asie anaasɛ wɔmfa sika biara mma wɔ nkrataahyɛ ho.

Mobile-A wɔde di dwuma yiye

Wo wɛbsaet no bɛyɛ fɛ na ayɛ adwuma fɛfɛɛfɛ wɔ mfiri nyinaa so, na ɛbɛma nsrahwɛfo a wɔwɔ smartphone, tablɛt, ne desktop so no anya osuahu a ɛnyɛ den.

Ɛwɔ abusuabɔ koraa

Biribiara wɔ link kɔ wo site no so, mpo table qr codes no. W’atɔfoɔ bɛtumi akra wɔ intanɛt so, akyerɛw pon, anaa wɔa scan qr code bi ahwɛ wo menu.

Blog ahorow a wɔde kyerɛw nsɛm

Yɛ blogs de hyɛ w’adwuma ho nkuran, na kyɛ wɔ social media so.

Nkɔanim a wɔde ma

Yɛ nsɛm a wɔde hyɛ nkurɔfo nkuran na ama woatwetwe adetɔfo pii. Wobetumi de nsɛm a wɔde hyɛ nkurɔfo nkuran adi dwuma wɔ nneɛma pɔtee bi, akuw ahorow, anaa menu no nyinaa ho.

Kasa Ahorow Ahorow Ahorow

Wo adwumayɛfo no nka kasa biara? Ɛnhaw wo ho, yɛyɛ saa. Paw kasa ahorow a wopɛ sɛ woboa no ara kwa, na yɛbɛkyerɛ wo wɛbsaet no ase ankasa, na w’ankasa nso wubetumi asiesie. Eyi fa wo menu, blogs, promotions, system prompts nyinaa ne nea ɛkeka ho.

Nhwehwɛmu ahorow

Kyerɛ nsusuwii ahorow a w’atɔfo de mae wɔ wo wɛbsaet no so, na ma wɔn kwan ma wonnyaw nsusuwii ahorow. Nhwehwɛmu betumi apue wɔ wo categories / product ne staff nkratafa so.

Adwumayɛ ho nsɛm krataafa

Kyerɛ w’adwuma ho nsɛm, te sɛ address, telefon nɔma, bere a wobue, adwumayɛfo, nsusuwii ne nea ɛkeka ho.

Akontaabu

Hu w’atɔfo, nea wɔtaa hu, nea wɔkra, ne nea ɛkeka ho. Hwɛ w’atɔn, ne sɛnea ɛsakra bere a bere kɔ so no. Hwɛ nneɛma a w’ani gye ho kɛse, akuw ahorow, ne nea ɛkeka ho.

Bere nyinaa wɔ Intanɛt so

Yɛhwɛ wo wɛbsaet no so, sɛnea ɛbɛyɛ a wubetumi de w’adwene asi w’adwuma so. Yɛhyɛ bɔ sɛ 99.9% uptime, enti w’atɔfoɔ bɛtumi akɔ wo website, wo menu ne wo orders bere nyinaa.


Nya wɛbsaet a wontua hwee ma w’adidibea/cafe/bar a wode bɛkyerɛ wo menu, agye nneɛma a wɔkra wɔ intanɛt so, ne nea ɛkeka ho.


Egye simma biako pɛ na woafi ase

Kyerɛw wo din kwa mprempren
Ɛho nhia sɛ wotua credit card anaa sikatua

Nsɛm a wɔtaa bisa

Asɛmmisa: Mɛyɛ dɛn atumi de me menu nneɛma ne m’akuw ahorow aka ho anaasɛ masesa?
Wo menu a wobɛhwɛ so no yɛ mmerɛw. Kɔ wo akontaabu no mu kɛkɛ na kɔ menu ɔfã no so, baabi a wubetumi de nneɛma ne akuw ahorow aka ho, asiesie, anaasɛ wobɛpopa denam klike kakraa bi so.
Asɛmmisa: So ɛyɛ nea wontua hwee ankasa sɛ wobɛhyehyɛ wɛbsaet?
Yiw, yɛn wɛbsaet dansifo no yɛ nea wontua hwee koraa sɛ wode bedi dwuma. Wubetumi ayɛ wo wɛbsaet no na woafi ase a wuntua ɛka biara a ahintaw anaasɛ worenkra.
Asɛmmisa: So mihia coding ho nimdeɛ na ama manya wɛbsaet?
Ɛho nhia sɛ obi nya coding ho nimdeɛ biara. Yɛn nhyehyɛe no yɛ biako ma wo ankasa!
Asɛmmisa: So me wɛbsaet no bɛyɛ nea ɛfata sɛ wɔde di dwuma wɔ telefon so?
Yiw, wo wɛbsaet no bɛyɛ adwuma koraa na wɔayɛ no yiye ama mobile devices, na ɛbɛma woanya osuahu kɛse a ɔde di dwuma wɔ screen ahorow nyinaa so.
Asɛmmisa: So ɛsɛ sɛ mehwehwɛ hosting ma me website no?
Ɛho nhia sɛ wohaw wo ho wɔ hosting ho. Yɛde hosting a ahobammɔ wom na wotumi de ho to so ma wo wɛbsaet no, enti wubetumi de w’adwene asi wo nsɛm a wobɛkyekye so.
Asɛmmisa: So metumi de nneɛma a wɔkra wɔ Intanɛt so ne nea wɔkora so aka me wɛbsaet no ho?
Pɛpɛɛpɛ! Na nea eye sen biara ne sɛ wɔyɛ no ara kwa ma wo

Egye simma biako pɛ na woafi ase

Kyerɛw wo din kwa mprempren
Ɛho nhia sɛ wotua credit card anaa sikatua