Nya akatua a ɛnyɛ den

Akwan pii a wɔfa so tua ka, a mmara a wode besi hɔ a ɛfata ma adidi wɔ mu, de kɔ anaa de kɔma.

Yɛboa akwan pii a wɔfa so tua ka, a sika, credit card, ne Google/Apple Pay ka ho. Wubetumi ahyɛ mmara wɔ ɔkwan biara a wobɛfa so atua sika ho, a akwan horow a wɔfa so tua ka a wobetumi adidi wɔ mu, de akɔ baabiara, anaa wɔde akɔma ka ho.


Egye simma biako pɛ na woafi ase

Kyerɛw wo din kwa mprempren
Ɛho nhia sɛ wotua credit card anaa sikatua

Sika a wɔde tua ka

Mprempren wɔayɛ sika a wotua no ho akontaabu na wɔadi akyi, wubetumi ahu sika dodow a wowɔ wɔ w’adidibea bere biara, hwɛ adwumayɛfo bɛn na wagye sika ne bere a wagye.

Ma kwan ma akwan horow a wɔfa so tua sika ma nneɛma ahorow a wɔkra

Wubetumi ahyɛ akwan a wobɛfa so atua sika a wobɛfa so adidi wɔ mu, akɔfa, anaa wode akɔma. Sɛ nhwɛso no, wubetumi ama kwan ma wɔatua sika de adidi wɔ mu, nanso credit card nkutoo na wotua de kɔma.

Nnwinnade biara ho nhia

Fi ase gye card ne google/apple sikatua ntɛm ara, a wontua POS mfiri a ne bo yɛ den, apam anaa ɔsram biara ka biara.

Stripe fekubɔ

Yɛne Stripe ayɛ adwuma abom de ama wo osuahu a eye sen biara wɔ sikatua ho dwumadie mu. Wubetumi afi ase agye sika a wotua no ntɛm ara, wɔ w’ankasa akontaabu mu a wubetumi ahwɛ bere a w’ankasa wubenya wo sika a wotua no so.

Scan na woatua

Adetɔfoɔ betumi atua anaasɛ wɔakyekyɛ mu atua wɔn pon so ka denam ne qr code a wɔbɛhwehwɛ kɛkɛ so, de sika, credit card anaa mpo google/apple pay adi dwuma. W’ankasa sie sika a wotua wɔ aguadi ho ne bere a wɔkyekyɛ mu ho ka ho.


Gye sika a wotua fi w’atɔfo hɔ no tom ntɛmntɛm sen bere biara, fa sika, credit card anaa mpo google/apple pay di dwuma


Egye simma biako pɛ na woafi ase

Kyerɛw wo din kwa mprempren
Ɛho nhia sɛ wotua credit card anaa sikatua

Nsɛm a wɔtaa bisa

Asɛmmisa: Akwan bɛn na wɔboa ma wotua?
Yɛboa akwan ahodoɔ a wɔfa so tua ka, a sika, credit card, ne Google/Apple Pay ka ho. Wubetumi de nneɛma ahorow ama w’atɔfo sɛnea ɛbɛyɛ a ɛbɛyɛ mmerɛw ama wɔn.
Asɛmmisa: So metumi adi sika a wotua wɔ m’adidibea no akyi?
Yiw, wubetumi. Wɔnam yɛn nhyehyɛe no so yɛ sika a wotua ho akontaabu na wodi akyi. Ɛnyɛ den sɛ wubetumi ahwɛ sika dodow a ɛwɔ wo nsam, ahwɛ adwumayɛfo ko a ɔboaboaa sika bi ano, na woadi bere a wotuae no akyi.
Asɛmmisa: So metumi ahyɛ akwan horow a wɔfa so tua ka ama nneɛma ahorow a wɔkra?
Pɛpɛɛpɛ! Wowɔ ahofadi a wode besi akwan horow a wobɛfa so atua ka a egyina nneɛma ahorow a wobɛkra so. Sɛ nhwɛso no, wubetumi ama kwan ma wɔatua sika de adidi wɔ baabi a wodidi ne credit card a wɔde bɛtua nneɛma a wɔde bɛkɔ no, na ama woanya sɛnea wogye sikatua no so tumi koraa.
Asɛmmisa: So POS mfiri a ne bo yɛ den ho hia na wɔde tua kaad?
Dabi, POS mfiri a ne bo yɛ den, apam, anaa ɔsram biara sika ho nhia. Wubetumi afi ase aboaboa kaad ne Google/Apple sikatua ano ntɛm ara a enhia sɛ wunya nnwinnade a ne bo yɛ den. Ɛyɛ ano aduru a ɔhaw biara nni ho ma w’adwuma.
Asɛmmisa: Ka Stripe fekubɔ no ho nsɛm pii kyerɛ me.
Yɛde ahoahoa yɛn ho sɛ yɛne Stripe ayɛ biako de ama wo osuahu a eye sen biara wɔ sikatua ho nhyehyɛe mu. Wubetumi afi ase agye sika a wotua no ntɛm ara na woanya bere a wubenya wo sika a wotua wɔ w’ankasa akontaabu mu no so tumi koraa.
Asɛmmisa: So adetɔfo betumi de QR code scanning adi dwuma de atua ka?
Yiw, adetɔfo betumi atua wɔn pon so ka anaasɛ wɔakyekyɛ mu denam QR code no a wɔbɛhwehwɛ kɛkɛ so. Wobetumi apaw sɛ wɔde sika, credit card, anaa Google/Apple Pay mpo betua. Saa ade yi ma wɔkora sika a wɔbɔ wɔ asɛm no ho so na ɛma sikatua nhyehyɛe no yɛ mmerɛw.
Asɛmmisa: So m’atɔfo sikatua ho data yɛ nea ahobammɔ wom?
Nokwarem no, yɛde ahobammɔ a ɛwɔ w’atɔfo sikatua ho data mu no di kan. Yɛde encryption ne ahobammɔ ho nhyehyɛe a ɛkɔ anim di dwuma de bɔ nsɛm a ɛho hia ho ban, na yɛhwɛ hu sɛ yebenya sikatua ho osuahu a ahobammɔ wom na ɛnyɛ dadwen.
Asɛmmisa: Sika bɛn na wobetumi apaw de atua sika?
Wubetumi apaw sika ahorow pii a wubetumi apaw de agye amanaman ntam adetɔfo. Fa sika a wopɛ ma nnwuma, na yɛn nhyehyɛe no bedi nsakrae ho dwuma sɛnea ɛho hia.
Asɛmmisa: So metumi de akwan horow bi a wɔfa so tua sika ama sika a wɔatew so anaasɛ wɔde hyɛ nkurɔfo nkuran?
Yiw, wowɔ hokwan sɛ wode sika a wɔatew so anaasɛ wobɛma nneɛma ho nkuran a egyina ɔkwan a w’atɔfo apaw so tua ka so. Ɛyɛ ɔkwan pa a wobɛfa so akanyan akwan pɔtee bi a wɔfa so tua sika na wɔama adetɔn akɔ soro.
Asɛmmisa: So sika bi wɔ hɔ a wɔbɔ wɔ atɔ ho wɔ akwan pɔtee bi a wɔfa so tua sika a wɔde di dwuma ho?
Aguadi ho ka betumi ayɛ soronko a egyina ɔkwan a wɔfa so tua no so. Wubetumi ahwɛ na woapaw akwan a ɛho ka sua sen biara ma w’adwuma no. Yɛn nhyehyɛe no ma ɛda adi pefee wɔ sika biara a ɛbata ho no ho.
Asɛmmisa: Ɔkwan bɛn so na metumi anya sika afi Intanɛt so sikatua mu?
Yɛne yɛn ahokafoɔ a yɛyɛ sikatua ho adwuma no, wobɛtumi anya sika ntɛmntɛm. Mmere a wode tua ka no betumi ayɛ soronko, nanso wowɔ bere a wubenya ne mpɛn dodow a wubenya sika a wotua no so tumi.

Egye simma biako pɛ na woafi ase

Kyerɛw wo din kwa mprempren
Ɛho nhia sɛ wotua credit card anaa sikatua