Ku Tlakusa Ku Nghenelela ka Vaxavi

Ku fambisa ku xavisiwa na ku tshembeka ka vaxavi hi ku tlakusa ka xiothomethi, loku endleriweke munhu hi xiyexe.

Engetela ku hlayisiwa ka vaxavi na ku tlakusa ku xavisiwa hi ku nyika swihlohloteri leswi twala eka vaxavi va wena. Sisiteme ya hina yi kambisisa swipimelo swo hambana ku tirhisa ku tlakusiwa hi ku tisungulela.


Swi teka minete ntsena ku sungula

Tsarisa mahala sweswi
A ku laveki khadi ra xikweleti kumbe ku hakela

Minyikelo Leyi kongomisiweke

Tisa swihlohloteri leswi simekiweke eka leswi vaxavi va swi tsakelaka, matimu ya oda, na ndlela yo oda ku fana na ku dya endzeni, ku teka kumbe ku yisa, ku tiyisisa ku yelana na ku tirha kahle.

Tioda ta le Hansi na ta le Henhla

Seta mali ya le hansi na ya le henhla ya oda ku fanelekela ku tlakusa, ku khutaza vaxavi ku engetela nkoka wa oda ya vona.

Phindha Swihunguto swa Oda

Hakela ku tshembeka ka vaxavi hi ku nyika swihunguto eka swilo kumbe swiyenge leswi talaka ku oda.

Tihakelo ta Nkarhi na Nkarhi wa Oda

Nsusumeto wa bindzu ro phindha-phindha hi ku tlakusa loku sekeriweke eka nhlayo ya tioda leti endliweke eka nkarhi lowu vekiweke.

Ku Tirhisa Mali Tibonasi ta Milestone

Khutaza ku tirhisa mali yo tala hi ku nyika tibhonasi loko vaxavi va fikelela swiyimo swa nkoka swa ku tirhisa mali eka nkarhi wo karhi.

Tikhodi ta Xiothomethi kumbe ta Tikhuphoni

Hlawula ku endla swikombelo swa ku tlakusa hi ku tisungulela loko u xava kumbe ku nyika tikhodi ta tikhuphoni leswaku vaxavi va ti kutsula.

Ku Xavisa Hi Vuntshwa Handle Ka Matshalatshala

Ku tihlanganisa nakambe hi ndlela leyinene na vaxavi hi ku tirhisa matshalatshala yo xavisa nakambe ya xiothomethi lama hlohloteriwaka hi mahanyelo ya vona yo oda.


Koka rinoko na ku hlayisa vaxavi hi ku tlakusa loku kongomisiweke loku lulamisiweke ku ya hi leswi va swi tsakelaka na tindlela to oda.


Swi teka minete ntsena ku sungula

Tsarisa mahala sweswi
A ku laveki khadi ra xikweleti kumbe ku hakela

Swivutiso leswi talaka ku vutisisiwa

Xivutiso: Xana ku tlakusiwa loku kongomisiweke ku tirha njhani?
Ku tlakusa loku kongomisiweke ku sekeriwe eka leswi vaxavi va swi tsakelaka, matimu ya oda, na tindlela to oda. Sisiteme ya hina yi kambisisa datha ya vaxavi ku tisa ku tlakusa loku faneleke loku khutazaka mimpimo ya le henhla ya oda.
Xivutiso: Xana ndzi nga endla leswaku mali ya le hansi ni ya le henhla ya oda ya ku tlakusa swilo hi ku ya hi ku navela ka mina?
Ina, u nga veka mali yo karhi ya le hansi ni ya le henhla ya oda leswaku u fanelekela ku tlakusiwa, u yi fambisana ni tipakani ta wena ta bindzu ni mahanyelo ya vaxavi.
Xivutiso: Xana swihunguto swa oda leyi phindha-phindhiweke swi kumiwa njhani?
Swihunguto swa oda yo phindha-phindha swi tirhisiwa eka swilo kumbe swiyenge leswi vaxavi va swi oda minkarhi yo tala, leswi hakelaka ku tshembeka ka vona na ku khutaza tioda ta nkarhi lowu taka.
Xivutiso: Hi tihi tibhonasi ta milestone ta ku tirhisa mali?
Tibhonasi ta nkoka wa ku tirhisa mali i hakelo leyi nyikiwaka vaxavi loko va fikelela swipimelo swo karhi swa matirhiselo ya mali eka nkarhi lowu vekiweke, ku khutaza ku tirhisa mali ya le henhla na ku tshembeka ka vaxavi.

Swi teka minete ntsena ku sungula

Tsarisa mahala sweswi
A ku laveki khadi ra xikweleti kumbe ku hakela