Ku vekiwa ka nxavo

Xivumbeko xo olova xa nxavo lexi ringanaka na bindzu ra wena

Hi ku hakela ntsena eka leswi u swi tirhisaka, hi mali ya ku cincana eka tioda leti hetisisiweke ntsena. A hi hakeli mali yo setup, naswona a hi hakeli mali leyi fihliweke. U nga sungula ku tirhisa sisiteme ya hina hi ku hatlisa, naswona u nga ndlandlamuxa eka pulani leyi hakeriwaka nkarhi wihi na wihi loko u kurisa bindzu ra wena.


Swi teka minete ntsena ku sungula

Tsarisa mahala sweswi
A ku laveki khadi ra xikweleti kumbe ku hakela
Ntshunxeka Hilaha Ku Nga Heriki

€0.00


Ku fambisa bindzu leritsongo? Hi ku kumile u funengetiwile!
 • 2%
  Mali ya Ntirhisano
 • Website ya Mahala
 • 3
  Tindzimi
 • 3
  Swirho swa Vatirhi
 • 5
  Swiyenge
 • 100
  Swikumiwa
 • 10
  Matafula
 • 5
  Ku tlakusiwa ka swiyimo
 • 2
  Swifaniso hi nchumu wa menyu
Phirimiyamu

€99.99


Ehlisa tihakelo ta vuxavisi naswona u kuma swihlawulekisi swo tala, ku katsa na ku tumbuluxiwa ka menyu ya AI
 • 1%
  Mali ya Ntirhisano
 • Website ya Mahala
 • 125
  Tindzimi
 • 50
  Swirho swa Vatirhi
 • 50
  Swiyenge
 • 500
  Swikumiwa
 • 50
  Matafula
 • 100
  Ku tlakusiwa ka swiyimo
 • 10
  Swifaniso hi nchumu wa menyu
Ntolovelo

€0.00


Vulavula na hina hi ta ku lulamisela pulani leyi nga na swihlawulekisi hinkwaswo leswi u swi lavaka naswona ku nga ri na mali yo xaviselana.
 • 0%
  Mali ya Ntirhisano
 • Website ya Mahala
 • 125
  Tindzimi
 • 500
  Swirho swa Vatirhi
 • 200
  Swiyenge
 • 1000
  Swikumiwa
 • 1500
  Matafula
 • 1000
  Ku tlakusiwa ka swiyimo
 • 20
  Swifaniso hi nchumu wa menyu
*Tihakelo ta vuxavisi bya Stripe ti sekeriwe eka nxaxamelo wa tona wa minxavo, naswona a ti katsiwanga eka tihakelo ta hina ta vuxavisi. Leswi i

Pulani ya mahala hilaha ku nga heriki

Hi teka nxavo eku languteleni ka vini va mabindzu lamatsongo, naswona hi nyika pulani ya mahala ya hilaha ku nga heriki leyi ku pfumelelaka ku tirhisa sisiteme ya hina mahala, loko hi ri karhi hi ringanyeta nyana swiphemu swin’wana swa ntirho leswi tirhaka eka bindzu leritsongo, ku fana na nhlayo ya vatirhi kumbe swilo swa menyu . U nga ndlandlamuxa eka pulani leyi hakeriwaka nkarhi wihi na wihi loko u kurisa bindzu ra wena.

Ku hava mali yo setup

A hi hakeli mali yo setup, u nga sungula ku tirhisa system ya hina hi ku hatlisa.

Ku hava mali leyi fihliweke

Hakela ntsena eka tioda leti hetisisiweke hi tiphesente ta le hansi ku fika eka 1%. Ku hava tihakelo leti fihliweke, u hakela ntsena leswi u swi tirhisaka.

Ku hava tikontiraka

A hi ku pfali eka ti kontraka tihi na tihi, u nga khansela xikhokhelo xa wena nkarhi wihi na wihi.

A ku laveki khadi ra xikweleti kumbe POS

U nga sungula ku tirhisa sisiteme ya hina hi ku hatlisa, a ku laveki tisisiteme ta khadi ra xikweleti kumbe POS.


Hi nyika xivumbeko xo olova xa nxavo lexi ringanaka na bindzu ra wena. Hi nyika pulani ya mahala ya hilaha ku nga heriki, leyi hetisekeke eka mabindzu lamatsongo, naswona hi nyika pulani leyi hakeriwaka, leyi hetisekeke eka mabindzu ya le xikarhi na lamakulu lama lavaka ngopfu. U nga ndlandlamuxa eka pulani leyi hakeriwaka nkarhi wihi na wihi loko u kurisa bindzu ra wena.


Swi teka minete ntsena ku sungula

Tsarisa mahala sweswi
A ku laveki khadi ra xikweleti kumbe ku hakela

Swivutiso leswi talaka ku vutisisiwa

Xivutiso: Ha yini u yi nyikela mahala?
Hi pfumela eka ku pfuna vini va mabindzu lamatsongo, naswona hi lava ku va pfuna ku kurisa bindzu ra vona. Hi nyika pulani ya mahala ya hilaha ku nga heriki leyi ku pfumelelaka ku tirhisa sisiteme ya hina mahala, loko hi ri karhi hi ringanyeta nyana swiphemu swin’wana swa ntirho leswi tirhaka eka bindzu leritsongo, ku fana na nhlayo ya vatirhi kumbe swilo swa menyu. U nga ndlandlamuxa eka pulani leyi hakeriwaka nkarhi wihi na wihi loko u kurisa bindzu ra wena.

Swi teka minete ntsena ku sungula

Tsarisa mahala sweswi
A ku laveki khadi ra xikweleti kumbe ku hakela