Olovisa Matirhelo ya Tafula

Ku antswisa avelo ra matafula na ku ndlandlamuxa ntokoto wa vaxavi hi sisiteme ya hina yo angarhela ya vulawuri bya matafula.

Ku nga khathariseki leswaku u fambisa ndhawu yo dyela eka yona, vukorhokeri bya makamara ya le hodela kumbe vukorhokeri bya le ribuweni ra lwandle, fambiselo ra hina ra vulawuri bya matafula ri ku pfumelela ku lawula matafula hi ndlela leyinene, ku landzelela ku kumeka ni ku avela vuhlayiselo. Tafula rin’wana na rin’wana ri ta na khodi ya rona ya QR yo oda hi xihatla na ku hakela kumbe ku languta menyu.


Swi teka minete ntsena ku sungula

Tsarisa mahala sweswi
A ku laveki khadi ra xikweleti kumbe ku hakela

Ku Hlayisa Tafula

Lawula ku vekiwa ka tafula hi ku olova, u tiyisisa leswaku vaendzi va wena va na ntokoto wo dya lowu nga na swiphiqo.

Ku Landzelerisa Vukona bya Tafula

Landzelela ku kumeka ka tafula hi nkarhi wa xiviri, ku hunguta minkarhi yo rindza na ku antswisa ku cinca ka tafula.

Ku Oda Khodi ya QR

Tafula rin’wana na rin’wana ri hlomisiwile hi khodi ya QR yo oda hi xihatla na ku hakela, ku antswisa vukorhokeri na ku olova.

Switsundzuxo swa Tafula leswi nga Cinciwaka

Seta switsundzuxo leswi nga cinciwaka swa swikombelo swo hlawuleka kumbe vaendzi va VIP ku nyika vukorhokeri lebyi endleriweke wena.

Yi tirhise hilaha u lavaka hakona

Hi swi vitana matafula, kambe kahle-kahle i fambiselo leri cinca-cincaka leri nga tirhisiwaka eka muxaka wihi na wihi wa vukorhokeri, ku katsa na switulu swa dyambu swa le ribuweni ra lwandle, vukorhokeri bya makamara ya le hotela, na swin’wana. Vaxavi va wena va nga ha skena ntsena va tlhela va oda


Hlela ni ku lawula matafula hi ndlela leyinene, landzelela ku kumeka, naswona u avela vuhlayiselo bya ndhawu ya wena yo dyela eka yona, khefi, baari kumbe hodela.


Swi teka minete ntsena ku sungula

Tsarisa mahala sweswi
A ku laveki khadi ra xikweleti kumbe ku hakela

Swivutiso leswi talaka ku vutisisiwa

Xivutiso: Xana sisiteme ya vulawuri bya matafula yi tirha njhani?
Sisiteme ya hina ya vulawuri bya matafula yi ku pfumelela ku hlela matafula hi ndlela leyinene, ku landzelela ku kumeka, ku avela vuhlayiselo, na ku nyika ku oda ka khodi ya QR eka vukorhokeri bya vaxavi lebyi nga na swiphiqo.
Xivutiso: Hi yihi mimpfuno ya ku tirhisa vulawuri bya matafula?
Ku tirhisa vulawuri bya matafula swi hunguta minkarhi yo rindza, swi antswisa ku cinca ka matafula, swi nyika ku olova hi ku oda khodi ya QR, naswona swi endla leswaku ku va na vukorhokeri lebyi endleriweke munhu hi xiyexe hi ku tirhisa switsundzuxo leswi nga cinciwaka.
Xivutiso: Xana fambiselo leri ri nga cinciwa eka mabindzu yo hambana-hambana?
Ina, fambiselo ra vulawuri bya matafula ri nga endliwa leswaku ri fambisana ni mabindzu yo hambana-hambana, ku katsa ni tirhesiturente, tihotela ni vukorhokeri bya le ribuweni ra lwandle, leswaku ri fikelela swilaveko swa vona swo karhi ni leswi va swi tsakelaka.

Swi teka minete ntsena ku sungula

Tsarisa mahala sweswi
A ku laveki khadi ra xikweleti kumbe ku hakela